PUZ Mihai Românul, Cluj-Napoca

Status: aprobat
An: 2020
Program: urbanism
Locație: Cluj-Napoca
Suprafața: 14.195 mp
Imagini: DICO și ȚIGĂNAȘ

info

Terenul studiat și mare parte din zona Mihai Românul sunt supuse acestui proces început cu ani în urmă, când proprietarii de terenuri arabile din zonă au început parcelări și construiri de locuințe individuale. De asemenea, dimensionarea și trasarea corectă a circulaților auto și pietonale, dar și lipsa zonelor verzi pentru relaxare și agrement, a unei stații pentru transportul în comun, crează și în prezent neajunsuri care trebuie remediate. Zona Mihai Românul este atractivă pentru investiții, întrucât dispune de o rezervă de teren încă neocupată de construcții și care se află în curs de urbanizare. Poziția pe care o ocupă în ansamblul localității, legăturile către zonele de interes, lipsa unor factori poluanți (zgomot, gălăgie, mirosuri), pretează arealul pentru realizarea de locuințe.

Proiecte
distribuie această pagină pe: